Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, cliënten en websitebezoekers staat bij Stichting Oprecht Scheiden hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Hoofdpunten uit dit artikel

 1. Privacybescherming
 2. Verwerking van persoonsgegevens
 3. Cookies
 4. Stichting Oprecht Scheiden en andere websites
 5. Product bestellen
 6. Slotbepalingen

 

Privacybescherming

 1. Stichting Oprecht Scheiden vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, cliënten en bezoekers van zijn website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, cliënten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Stichting Oprecht Scheiden gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist;
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Stichting Oprecht Scheiden en de persoon in kwestie;
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 3. Stichting Oprecht Scheiden houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Stichting Oprecht Scheiden legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je gebruik van de website en de diensten en producten die Stichting Oprecht Scheiden levert en/of een andere met jou gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van de Stichting Oprecht Scheiden.
 2. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven: telefonisch: 0900-588 88 88, mail: info@oprechtscheiden.nl, post: Karekiet 2, 1722 DB Zuid-Scharwoude. Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Cookies

Stichting Oprecht Scheiden houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Stichting Oprecht Scheiden houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving. Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het web bezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren.

Stichting Oprecht Scheiden en andere websites

Op onze website vind je links naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Producten bestellen

Als je iets bij ons bestelt, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Slotbepalingen

Wijzigingen
Stichting Oprecht Scheiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 30 september 2016.